Pastafarianisme steeds meer aanhangers

Pastafarianisme krijgt steeds meer aanhangers in Nederland en België!

“de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster”

Pastafarianisme krijgt steeds meer aanhangers in Nederland!

Pastafarianisme krijgt steeds meer aanhangers in Nederland!

Vele geloven en theorieën zijn al bekend. De meeste kunnen zo opgenoemd worden zoals christendom, jodendom, islam enzovoort. Ook de evolutietheorie is bij de meeste mensen bekend. Op scholen wordt hier les over gegeven, zodat de leerlingen bijgebracht worden over de culturen in de wereld. Echter bestaat er nog een geloof. Een waarvan waarschijnlijk weinig mensen hebben gehoord. Als je er al over hoort zal je eerst denken dat het een grap is. Totdat je het toch uit gaat zoeken.

Het geloof van het Vliegende Spaghettimonster
Wanneer je een bord spaghetti zit te eten verwacht je niet dat het een monster is. Of hetgene wat de hele wereld heeft gecreeerd. Als je de bijbel “The Loose Canon, the Holy Book of the Church of the Flying Spaghetti Monster” van het Pastafarianisme goed bestudeerd, kom je er al gauw achter dat deze waarheid berust op diepgaande ervaringen van de mensheid zelf. De leer van het Pastafarianisme komt niet overheen met wat er bijvoorbeeld in “de Bijbel” staat geschreven. Nee, de diepgaande gedachte achter het Vliegende Spaghettimonster, doet je al snel beseffen dat er meer is op deze wereld.

Enkele geboden zijn:

  • Piraten zijn heilig volgens het Pastafarianisme. Het broeikaseffect is gestegen naarmate er minder piraten waren.
  • Mannen en vrouwen zijn gelijk niemand mag onderdrukt worden.
  • Onderdrukking uit naam van het Vliegende Spaghettimonster is een zonde!
  • Er worden geen tempels, kerken of moskeeën gebouwd, dit geld gaat naar de armen, moet gebruikt worden voor zieke mensen en andere goede doelen.

De religieuze dagen zijn volgens het Pastafarianisme op iedere vrijdag. En de hemel en hel zijn ook totaal anders dan bij andere geloven. Volgens het Spaghetti Monster zijn er in de hemel alleen maar biervulkanen en striptenten. De hel lijkt hierop, alleen met enkele grote verschillen.. Het bier uit de biervulkanen smaakt niet lekker en de strippers zullen waarschijnlijk geslachtsziektes hebben. Verder is niemand verplicht om geboden op te volgen of zichzelf te beperken vanwege hun geloof in het Vliegende Spaghettimonster. Hiervan ben je vrijgesteld.

Hoeveel Pastafarianisme aanhangers Nederland op dit moment telt is nog niet helemaal duidelijk, maar de 50.000 grens is al in 2010 overschreden. Er melden zich dagelijks vele aanhangers, sympathisanten aan, volgens woordvoerder van de Nederlandse Kerk van het Vliegend Spaghettimonster.

Alles tezamen is dit een geloof waarbij ieder voor zichzelf moet beslissen waar waarheid ligt en waar niet. En daar heeft iedereen recht op!

Lees meer over Vliegend Spaghettimonster op Wikipedia.

Geef een reactie